Harvie's Live Information Security OverWiev

(Whole security world in one page!)

DEFCON LEVEL

ONLINE VIRUS SCANNERS

VirusTotal.com

LATEST VULNERABILITIES, EXPLOITS, NEWS

(Cache reloaded at least once per hour...)

MilW0rm.com

BigAnt Server <= 2.50 SP6 Local (ZIP File) Buffer Overflow PoC #2
Joomla com_mytube (user_id) Blind SQL Injection Exploit
Joomla com_jinc (newsid) Blind SQL Injection Vulnerability
Snort < 2.8.5 Unified1 Output Denial of Service Exploit
WX Guest Book 1.1.208 (SQL/XSS) Multiple Remote Vulnerabilities
Loggix Project <= 9.4.5 Multiple Remote File Inclusion Vulnerabilities
ProdLer <= 2.0 (prodler.class.php sPath) RFI Vulnerability
CMScontrol 7.x (index.php id_menu) SQL Injection Vulnerability
cP Creator 2.7.1 (Cookie tickets) Remote SQL Injection Exploit
Winplot (.wp2 File) Local Buffer Overflow Exploit

Secunia.com

LinuxSecurity.com

Debian: DSA-4382-1: rssh security update
Debian: DSA-4381-1: libreoffice security update
Debian LTS: DLA-1659-1: drupal7 security update
Fedora 29: binutils Security Update
Slackware: 2019-032-01: mariadb Security Update
Fedora 28: firefox Security Update
CentOS: CESA-2019-0159: Important CentOS 6 thunderbird
CentOS: CESA-2019-0218: Critical CentOS 6 firefox
CentOS: CESA-2019-0194: Moderate CentOS 7 bind
CentOS: CESA-2018-3140: Moderate CentOS 7 gdm
CentOS: CESA-2019-0201: Low CentOS 7 systemd
CentOS: CESA-2019-0219: Critical CentOS 7 firefox

Security.Debian.org

DSA-3889 libffi - security update
DSA-3888 exim4 - security update
DSA-3887 glibc - security update
DSA-3886 linux - security update
DSA-3885 irssi - security update
DSA-3884 gnutls28 - security update
DSA-3883 rt-authen-externalauth - security update
DSA-3882 request-tracker4 - security update
DSA-3881 firefox-esr - security update
DSA-3880 libgcrypt20 - security update
DSA-3879 libosip2 - security update
DSA-3878 zziplib - security update
DSA-3877 tor - security update
DSA-3876 otrs2 - security update
DSA-3875 libmwaw - security update
DSA-3874 ettercap - security update
DSA-3873 perl - security update
DSA-3872 nss - security update
DSA-3871 zookeeper - security update
DSA-3870 wordpress - security update
DSA-3869 tnef - security update
DSA-3868 openldap - security update
DSA-3867 sudo - security update
DSA-3866 strongswan - security update
DSA-3865 mosquitto - security update
DSA-3864 fop - security update
DSA-3863 imagemagick - security update
DSA-3862 puppet - security update
DSA-3861 libtasn1-6 - security update
DSA-3860 samba - security update

Blackhole.sk

Ako stiahnut profilovu fotografiu v plnom rozliseni na facebooku ked je zamknuta.
Kosicka univerzita veterinarneho lekarstva - unik osobnych udajov studentov
Zbierka NSA dokumentov
Mikko Hypponnenov otvoreny list pre RSA
Funkcia kill v telefónoch onedlho skuto?nos?ou.
"Milá Brazília, NSA ?a odpo?úva".
Webkamery na MacBookoch mô?u slú?i? na skryté pozorovanie.
Ako FBI dala dole Silk Road
Web NSA v piatok nebol DDoS-nutý, ne?iel kvôli updatu.
NSA nahrala asi 70 miliónov hovorov ob?anov Francúzska